lol下注

深圳市科伟达超声波设备有限公司

问答百科

真空清洗、干燥的优点

作者: 深圳市科伟达超声波设备有限公司发表时间:2018-05-25 11:41:55浏览量:1388

1、深孔内及部品空气能被吸出,清洗液能容易流入,清洗能力大幅提高。 2、清洗液中的气体被脱出后,超声波效果更好。 3、清洗液可以被加热到引火点以上,对污垢的溶解力倍增。 4、在清洗中...
文本标签:
1、深孔内及部品空气能被吸出,清洗液能容易流入,清洗能力大幅提高。
2、清洗液中的气体被脱出后,超声波效果更好。                         
3、清洗液可以被加热到引火点以上,对污垢的溶解力倍增。                         
4、在清洗中利用高温液体给清洗部品提供均一、必要的热量为后面干燥工序。                         
5、在真空中溶液沸点下降蒸发速度加快,因迅速形成高真空,覆着在物体上的溶剂一举挥发。

2018-05-25 1388人浏览